Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Makaleler » Manifesto
Başlık: Manifesto
Yazar: Yönetici
Tarih: 2015-05-23 21:43
Yorumlar: (0)
Rated 2.82/5 (56.36%) (11 Votes)

REKLAMLAR

GÜLCE EDEBİYAT AKIMI MANİFESTOSU

MANİFESTO

EY ŞAİR! 

 

Birinci vazifen, Türk Şiirini, bütünüyle Türk Edebiyatını sevmek, ana dilimiz Türkçe ile kültür ve sanatını nakış nakış işlemek ve kalıcı eserleri üretmektir. 

 

Bugün ve gelecekte ki varlığının değişmez temeli budur. 

 

Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. 

 

Unutma ki, dilini kaybeden Milletlerin bağımsızlığı da olamaz. 

 

Kültür emparyalizminin işgâli altında inleyen Yüce Milletin, şairlerinin haykırmasını, kültür ve sanat adamlarının üreteceği eserleriyle yüreğine ses olmasını beklemektedir. 

 

İçinde bulunduğun vaziyete dön de şöyle bir bak! 

 

Bütün Dünyada emsâli görülmemiş bir galibiyetin temilcileri,Cennet Anadolu’yu Cehenneme çevirebilmek için her türlü şer planı, projeyi uygulamaya koymuşlar ve koymaya devam etmektedirler.

 

Aziz yurdumuzun içinde bulunduğu manzarayı iyi gör ve düşün! 

 

Başları bulutlu, özgür dağlarımızda bölücü-dış destekli, kalleş bir örgütün eşkiyâsı vardır. Anadolu’nun her köy ve kasabasına gün geçmiyor ki bir Mehmetcik tabutu gelmesin. Dinmeli anaların gözyaşları, dinmeli!

 

Anadolu insanı, kırsal kesimden Büyük kentlerin varoşlarına göçmüş ve göçmeye devam etmektedir. Şimdi, % 65’i 30 yaşın altında olan Halkımızın % 85’i kentlerde yaşamaktadır. 

 

Adına sayısız şiirler yazdığımız İstanbul şehrimizin nüfusu,yüzlerce ülke nüfusundan bile fazladır.

 

Butün kişisel dertler ve sancıların temelinde, toplumsal sorunlar bulunmaktadır. 

 

Moda, özenti, kendini bilmezlik; havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirlettiği gibi, dil ve edebiyatımızı da kirletmiştir. 

 

Para-madde ve ekonomi kültür ve sanata da hükmetmektedir.Manâ-gönül zenginliği yerini maddeye terketmiştir. 

 

Dünya ölçeğinde bir şairimiz-ozanımız da yoktur .

 

Senelerden bu yana boş vezin kavgaları yapmaktayız. 

 

Sanat-şiir sanatı adına internetin sağladığı imkânlar da kullanılarak sanat-şiir katledilmektedir. 

 

Okumayan, araştırmayan, tefekkür etmeyen, düşlerini gerçekleştirmek heyacanıyla yüreği gümbürdemeyen, halkın gündeminden ve kaygılarından uzak bir şair-şiir kara bulutunun içindeyiz. 

 

Dünya çalkantılar içinde. Dünya ülkeleri global ve küreselleşmiş güçlerin ve özellikle de emperyalizmin kıskacındadır. İnsanoğlu doğaya, çevreye verdiği zararla; iklimlere ve güzelliklere negatif enerjisini yüklemeye devam ediyor. Haritalar, sınırlar beynelmilel sermayenin elinde birer çizgi sanki. 

 

ve sen Şairim, sen gönül insanı, sen ışık, sen özden öz, Cennet ülkemizde meydana gelen sosyal, siyasal, ekonomik, hukuksal, toplumsal gelişmelere bir bak. Aydınlık şafaklar senin dizelerinde olmalıdır. Bugünü ve geleceği yoğuracak sensin, sen...

 

Edep’ten kaynaklanan Edebiyatımız, bir asırdır, köklerinden koparılmadan yenilenmeyi, daha doğrusu yeni bir akımı beklemektedir. 

 

Ey Türk Kültür ve Sanatının şairi! 

 

İşte bugün, bu hâl ve şartlar içinde bulunmaktasın. Şu halde vazifen, Türk Şiirini, bütünüyle Türk Edebiyatını kurtarmak ve Dünya’da hak ettiği yere getirmektir! Muhtaç olduğun kudret, Türk Edebiyatının başarılı mazisinde mevcuttur! 

 

Dünü bugünle yoğurarak geleceğe yürümek zorundasın! 

 

Haydi, durmak, susmak zamanı değil şimdi! 

 

 

Saygılarımızla. 
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI 
------------------------------------------ 

(*) Büyük ATATÜRK’ün GENÇLİĞE HİTABESİ’ ne şairler için naziredir

 
 

Henüz yorum yapılmamıştır.