Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Prof.Dr.Nurullah Çetin Yazıları » STALİN’İN YOLDAŞI DEĞİL, MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ.

Yazar Mesaj   #2626  2018-06-27 03:10 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

STALİN’İN YOLDAŞI DEĞİL, MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ.
Nurullah Çetin


Ordu-millet karakterindeki Türk milletinin kendi vatanında, kendine ait bağımsız millî devleti çatısı altında huzurla, güvenle, rahat içinde yaşayabilmesinin, devam ve bekasının iki temel güvencesi vardır: Allah ve Türk'ün çelikten iradesinin ve istiklalci ruhunun simgesi olan Türk ordusu. Böylesine zor bir coğrafyada var olabilmemizin en önemli dayanaklarından birisi güçlü Türk ordusudur. Ordumuz yoksa biz de yokuz. Zira bütün Türk devletlerini Türk ordusu kurmuş, Türk ordusu kurtarmıştır. Türk ordusu, devlet kuran ve kurtaran iradenin teşkilatlanmış halidir. Dahilî ve haricî bedhah sıfatına layık bütün Türk düşmanları, her türlü emperyalist odak, bunu bildiği için ilk hedef olarak Türk ordusunu seçer. Türk ordusunu itibarsızlaştırır, değersizleştirir ve güçsüzleştirirse Türk Devletini kolayca yıkabileceğini ve Türk milletini kolayca yok edebileceğini düşünür.

Bugünkü Türk ordusunun iki önemli kurucu başçısı vardır. Aşağı yukarı 2230 yıl önce ilk düzenli Türk ordusunu büyük Türk hakanı Metehan kurdu. İkincisini de 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile dağıtılan Osmanlı Türk ordusu yerine Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Hadd-i zatında Mustafa Kemal’in ordusu, Metehan’ın ordusunun bir devamıdır, onun küllerinden doğmuştur. 
Yolbaşçımız Atatürk, kurduğu ordunun ruhunu, özünü, amacını, durumunu, değişik özelliklerini veciz olarak şu güzel ifadelere dönüştürmüştür:

*“Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.”

*“Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealini gerçekleştirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkânsız güvencesidir.”

*“Türk milletinin yüce ideallerinin gerçekleşmesi için kahraman asker evlatları hep önde gidecektir.”

*“Sizin gibi komutanları, subayları, er ve erbaşları olan bir milletin yabancı eller altında köle olması mümkün değildir.”

*“Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan oluşan ordulara sahip bir millet elbette hakkını ve bağımsızlığını bütün anlamıyla korumayı başaracaktır. Böyle bir milleti bağımsızlığından mahrum etmeye kalkışmak boş bir hayaldir.“

*“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusu; insanca, bağımsız yaşamaktan başka amacı olmayan milletiyle aynı ülküyü paylaşan ve sadece milletinin emrinde olan öz evlatlarından oluşan saygıdeğer ve kuvvetli bir topluluktur.”

*“Savaş, nihayet meydan savaşı sadece karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Milletlerin çarpışmasıdır. Meydan savaşı milletlerin bütün varlıklarıyla, bilim ve teknik alanındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle kısacası bütün maddi ve manevi güç ve nitelikleriyle ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir sınav alanıdır. Bu alanda, milletlerin gerçek güç ve kıymetleri ölçülür. Sonuçta yalnız maddi güçlerin değil, bütün güçlerin özellikle ahlaki ve kültürel gücün üstünlüğü kesinlikle ortaya çıkar. Bu sebeple meydan savaşında yenilen taraf milletçe ve memleketçe, bütün maddi ve manevi varlığıyla yenilmiş sayılır. Böyle bir sonucun ne kadar feci olabileceğini tahmin edersiniz. Yok oluş sadece savaş alanındaki orduya ait olamaz. Aslında, ordunun mensup olduğu millet feci sonuçlara uğrar. Tarih, birtakım boş hayallerle, başlarındaki hükümdarların, hırslı politikacıların oyuncağı durumuna düşen istilacı orduların, istilacı milletlerin uğradığı bu çeşit feci sonuçlarla doludur.”

*“Türk vatanını ele geçirmek fikrini, Türk'ü esir etmek hayalini genel, büyük bir ideal hâline getirmeye çalışanların layık oldukları kötü sondan kurtulamadıklarını gözlerimizle gördük... Kendilerine bir milletin geleceği emanet edilen adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine milletin gerçek ve ulaşılabilir çıkarları yolunda kullanmakla yükümlü olduklarını bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler ki, bir memleketi ele geçirmek; o memleketin sahiplerine egemen olmak için yeterli değildir. Bir milletin ruhu ele geçirilmedikçe, bir milletin azmi ve iradesi kırılmadıkça, o millete egemen olmanın imkanı yoktur.“

*“Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma niteliğini kazanan ordumuzun kahramanlığı. Bu iki şeye güvenir. Bu ordular tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin gerçekten minnet ve teşekkürüne hak kazanmıştır.”

*“.. Hepimiz için asıl olan, ulusun, vatanın güvenliği ve her türlü endişe ile korkudan uzak olmasıdır. Yurdu savunmak ve ulusun yüksek çıkarlarını korumakla yükümlü olan komutanlar, sahip oldukları bütün kuvvetleri ve bütün araçları en önemli hedefler üzerine toplamalıdır.”

*“Ordumuz hayat ve onur mücadelesinde milletin amaçlarının tek dayanak noktasıdır.”

*“Kuvvetli bir ordu denildiği zaman anlaşılması lazım gelen anlam, her kişisi, özellikle subayı, komutanı; medeniyetin ve tekniğin gereklerini kavramış ve ona göre iş ve hareketlerini uygulayan yüksek ahlakta bir topluluktur.”

*“Tarihte bütün bir vatanı, çok üstün düşman kuvvetleri karşısında, son bir avuç toprağına kadar karış karış kahramanca ve namusluca savunmuş ve yine varlığını koruyabilmiş ordular görülmüştür. Türk ordusu o cevherde bir ordudur. Yeter ki ona komuta edenler, komuta edebilme vasıflarına sahip olabilsinler!”

*“Türk esaret kabul etmeyen bir millettir.”

*“Türk milleti güçlükleri; millî birlik ve beraberlikle yenmesini bilmiştir.”

*“Türk milleti; hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmaya kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar.”

*“Ordunun vazifesi, vatanı çiğnemek isteyen düşmana karşı ayağa kalkmaktır. Bu kalkış, elbette, yerinde durmak için değil, düşmana atılmak için olursa kalkılmış olduğuna değer.”

*“Türk milleti ordusunu çok sever; onu, kendi idealinin harisi telâkki eder.“

*“Zafer, ‘Zafer benimdir.’ diyebilenin, başarı, ‘Başaracağım.’ diye başlayanın ve ‘Başardım.’ diyebilenindir.”

*“Komutanların, emirleri altına verilen millet evladını, memleket vasıtalarını, düşmana ve ölüme doğru sürerken, düşündükleri tek nokta, milletin kendilerinden beklediği vatan görevini ateşle, süngüyle ve ölümle yerine getirerek sonuç almaktır.”

*“Lafla, politika ile, düşmanın aldatıcı vaatlerine kulak vermekle askerlik görevi yapılamaz. Omuzlarında ve özellikle kafalarında askerlik sorumluluğunu yüklenecek kadar kuvvet bulunmayanların feci sonuçlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.”

*“Muharebede yağan mermi yağmuru o yağmurdan ürkmeyenleri ürkenlerden daha az ıslatır.”


__________________