Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Gülce Şiirler » Buluşma » Yunus Aleyhisselamın Kıssası (1)(Gülce-Buluşma)
Başlık: Yunus Aleyhisselamın Kıssası (1)(Gülce-Buluşma)
Yazar: Ali Oskan
Tarih: 2015-05-31 11:17
Yorumlar: (0)
Rated 3/5 (60%) (16 Votes)

REKLAMLAR

 

Yunus Aleyhisselamın Kıssası (1)(Gülce — Buluşma)

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

“Sonra karanlık içinde 
kaldığında niyaz etti: 
“Senden başka ilah yoktur. 
Seni her türlü noksandan tenzih ederim. 
Gerçekten ben kendine 
zulmedenlerden oldum.” 

“Şöyle niyaz etmişti Rabbine: 
“Bana gerçekten zarar dokundu. 
Sen ise merhametlilerin 
en merhametlisisin.” 

“Ey Peygamber, 
insanlar senden yüz çevirirse eğer, 
sen de ki: ‘Allah bana yeter. 
O’ndan başka ibadete layık 
hiçbir ilah yoktur. 
Ben O’na ettim tevekkül. 
Yüce Arş’ın Rabbi de O’dur.’” 

“Allah bize yeter. 
O ne güzel vekildir.” 

“Kötülüklerden uzaklaşmak 
ve iyiliğe yönelmek 
Allah’ın yardımıyladır ancak. 
Ey baki olan Allah! 
Baki olan Sensin ancak. 
O iman edenler için 
bir hidayet rehberi ve şifadır.” 


********* 
Otuz Birinci Mektubun Birinci Kısmı; 
her zaman, 
özellikle akşam ile yatsı ortasında 
otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan 
söz konusu kutsal kelimelerin 
her birinin çok nurlarından 
birer nurunu gösterecek Altı Lem’adır. 

************* 

BİRİNCİ LEM’A (nın tamamı) 

Hazreti Yunus Bin Mettâ Aleyhisselamın meşhur, 
Gece denize atılma kıssasından özet şudur: 
…… Yunus denize konulmuş, 
… Büyük balık onu yutmuş. 
…………. Deniz müthiş fırtınalı, 
…………. Gece ise dağdağalı, 
………………… Karanlık iğneli beşik, 
…………………. Ümitler her yönden kesik. 
…………………………. İşte bu vaziyetteyken, 
…………………………. Sebepler tükenmiş iken. 
Yunus, “La ilahe illa ente suphaneke inni 
Küntü min ez-zalimin” (*) der ve eder tevbesini. 

(*) Yok Senden başka ilah. 
Tenzih ederim Seni 
Her türlü noksanlıktan. 
Gerçekten kendine ben 
Oldum zulmedenlerden. 

İşte bu yalvarıştır ki çok süratli bir biçimde 
Onu kurtaran vesile oluverir an içinde. 

Bu duanın büyük sırrı şudur ki: O vaziyette, 
Tüm sebepler bütünüyle suskunlaştı şe’niyette. 
Çünkü o halinden onu kurtaracak öyle bir Zat 
Lazım ki, onun emrine boyun eğsin tüm mevcudat. 
…………. Denizde tüm balıklara 
…………. Ve bütün o deryalara, 
……………………… Hem karanlık gecelere, 
……………………… Ve hem de bütün göklere, 
Hükmünü geçirtebilsin. Çünkü onun aleyhinde, 
…… Gece, 
………… deniz, 
……………… ve de balık, 
…………………… sanki bir mahşer deminde. 

Üçünü birden emrine itaatkâr eden bir Zat, 
Onu salimen sahile çıkarabilir o saat. 
Eğer bütün bir halk onun hizmetkâr ve yardımcısı 
Olsalardı da olmazdı beş paralık bir faydası. 
Demek ki, tüm sebeplerin hiçbir tesiri olamaz, 
Tüm Sebepler Sahibinden başka bir melce bulunmaz, 
Aynelyakin gördüğünden bunu, sırr-ı Ehadiyet 
Tevhid nurunun içinde geliştiği için elbet, 

Şu münacat aniden 
…………………… geceyi, 
………………………… hem denizi de 
Balıkla 
……… hepsini birden etti emrine amade. 

 

Devamı bir sonraki (kıssa 2'de)
 
Ali Oskan

Henüz yorum yapılmamıştır.