Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Gülce Şiirler » Bahçe » İhvanu’l-Muhammed’in Miraç Destanı(Gülce-Bahçe)
Başlık: İhvanu’l-Muhammed’in Miraç Destanı(Gülce-Bahçe)
Yazar: Ali Oskan
Tarih: 2015-05-30 12:23
Yorumlar: (0)
Rated 3/5 (60%) (1 Vote)

REKLAMLAR

 

İhvanu’l-Muhammed’in Miraç Destanı 

 


…………………… Gül-ü Zişan dedi ki: 

 

“Ahir zamanda benim ihvanlarım gelecek. 
Onlar beni görmeden bana iman edecek” 

 

………Ey gönüller sultanının ayinesi olan gül! 
……İşte sana iman ettik, işte seni seviyoruz. 
…En sevgiliden bizlere selam getiren bülbül; 
Hiçliğiyle övünensin, seni böyle biliyoruz. 

 

 

Senin aynana girdik, 
Nice yollar kat ettik. 
Dikeyine erildik, 
Yatayına serildik. 
Ahlakın meşherimiz, 
Sünnetin rehberimiz, 
Sevdaların sevdamız, 
Miraçların ferdamız. 

 

 

Senden geçtik, O’na gittik sonsuz acz ve fakrile. 
Kendimizden geçtik, yittik daim O’nu zikrile. 

 

 

…………………………… Ey Gül-ü Zişanımız: 

 

 

Gülsün ruhun çünkü artık, gönlümüzde gülsün açan. 
Gülsün açan gönlümüzde, gönlümüzü aşka açan. 

 

 

Aşka gelip coştuk taştık, Var’la gittik Var’a vardık. 
Aşka vardık ki, o Var’da; gördük ki, ezeli vardık. 

 


Şöyleydi yolculuğumuz; geçtik yedi kat gökleri, 
………………………… Aklen, kalben ve de ruhen. 
Her katta sayısız melek ve de nice peygamberler; 
………………………… Ta son peygambere kadar. 
İşte, Beyt-i Ma’mur orda, her gün sayısız melekler 
………………………… Her gün orda secde eder, 
Hiç birisine bir daha mümkünü yok sıra gelmez, 
………………………… Ta ki, kıyamete kadar. 

 

 

Açıldı Sidretü’l-Münteha’nın güllerle örülmüş kapısı. 
………………………………… Gelenlere Buyur eder; 
Her biri başka başka renklerde şeffaf kelebekler misali, 
………………………………… Uçuşan nurdan melekler. 
Hem huşuyla geçtik içeriye, hem bir şey kaçırmamak için 
………………………………… Her şeye bakınaraktan. 
İç içe geçmiş nurdan perdeler içinde bulduk kendimizi, 
………………………………… Dört köşemiz ayna gibi. 

 

 

Aklımızla her perdeyi geçmek asırlar sürerdi. 
Kalbimizle her perdeyi aşarken günler geçerdi. 
Ruhumuz hem kalbimizi, hem aklımızı yüklendi 

 

 

Ve böylece her perdeyi anda sonsuz hızla aştık. 
Hem her perdede asırlar, hem gün, hem anlar yaşadık. 

 

 

Geçtik gittik perdeleri pek çok garip hallerle. 
Kürsü, arş daha neleri geçtik sonsuz seferlerle, 
Bin bir müşahedelerle, tarifsiz saadetlerle. 

 

Ve göründü ilerde Kab-ı Kavseyn makamı. 
Hasretli gönüllerde sonsuz aşk serencamı. 

 

 

Sınırsız heyecanla kalpler hızla titreşir 
Kalplerde helecanla ruh rabbiyle birleşir 
Anlatılmaz yaşanır o an yaşanan haller 
Hisler taşmış da olmuş sonsuzu basan seller 
O öyle bir makam ki; yer yok, yön yok, zaman yok, 
Aslında makam da yok, hem hâlbuki yok da yok, 
Yani orda öyledir, zaman mekân sukutta, 
Zahiri görülemez boyutsuz bir boyutta. 
Göz, kulak ve araçsız görüşüp konuşulur. 
Allah’ı görmek ise böyle hakikat olur, 

 

 

Rü’yetulah budur ki, anlatılmaz yaşanır. 
Kul bu anda Allah’ın esmasını kuşanır, 
İşte o an Allah’ın artık ayinesidir. 
Gören ayine midir, yoksa sahibi midir? 

 

 

Sahibi ona bakıp kendini görür memnun, 
Ayna da O’nu görüp olur daimi mecnun. 

 

 


Gönül aziz olur Bir’de. 
Bir’i görür her seferde. 
Dönüp masivaya gidek, 
Her zerrede Bir’i görek. 

 

 

Her zerrede Bir’i gördük, 
Sonra O’ndan uzak düştük. 
Hasret ile yanıyoruz, 
Artık kalben ağlıyoruz. 

 

 


………………………....Biz böyle ağlar iken 
…………………………Bir ses geldi derinden, 
…………………………Ta mana âleminden, 
…………………………Yankıdı kulaklarda. 

 

 

Dedi: 

“Ey İhvan-ı Muhammed’in! 
Değildir bu mevki, makam, 
Ya da bir rütbe hiç değil, 
Bu bir dikey miraçtır. 
Sadece Âlemlerin Rabbini bir ziyaret. 
Düşerler aşağıya, aşağılar aşağısına; 
Burada takılıp kalanlar, 
Bunu bir rütbe sananlar. 

 

 

Yatay miraçtır esas, yani bundan sonrası; 
Tecelli ettirerekten Allah’ın esmalarını, 
Genişleyerek yükselmek sonsuz ve daimi olarak. 
İç içe sonsuz esma dairelerinde seyahat etmek, 
Birinden ötekine geçerek.” 

 

 


… Rabbim bize nasip eyle daimi marifetullah. 
……… Rabıt edip Sana eyle hep sürekli karibullah. 
…………… En sonunda lütfet bize bir güzelce likaullah. 
………………… Kalbi, hali duamızı eyle kabul senamızı. 

 

 


Ey ihvan-ı Muhammedler, haydi, gelin bir olalım. 
Kalbimizi Rabbe aşkın nurları ile yuğalım. 

 

 


Aşkın sönmeyen narıyla yanan tüm gönüller gelsin, 
Gelsinler de aşk edelim, aşk ile bin meşk edelim. 
Mutlak şevkle zirvelere varan kalpler öze gelsin, 
Gelsinler de zevk edelim, zevkle çoğu bir edelim. 

 

Haydin dostlar! Bir’i bilek. 
Hep beraber Bir’e gidek, 
Bir’de Bir’le çoğu bilek, 
Bir’den dönüp çoğa gidek. 

 

Bir’de şevkimiz bir olsun, Bir’le Bir’de birleşelim. 
Sınırsız şevk zirvesinde, sonsuz vecdde zevkleşelim. 
Hikmet sayfasını açıp ayn-ı vedud olan gelsin, 
Canlı cansız mahlûkata gönülden şefkat edelim. 

 

Çoklukta sonsuz âlemler, 
Her âlemde bin âlemler, 
Her birinde vecdle gezek, 
Dönüp dönüp Bir’e gidek, 

 

Gönlümüzde şefkat ile âlemleri dolaşalım. 
Her bir gönül âleminin merkezine ulaşalım. 
Tayy-i mekân olan dostlar âlem-i misale gelsin, 
Gelsin beri seyredelim, kalple aklı bir edelim. 

 

Nefsimiz öz bula gelsin. 
Özümüz has ola gelsin. 
Bir’de hiçliği zevk edek, 
Hiçlikten hepliğe gidek. 

 

 

Hem hakikat-i hikmetin sırrına vakıf olalım. 
Aynelyakin bilgi ile safvet-i saffı bulalım. 
Nefs-i safiye olanlar varıp melekûta gelsin, 
Gelsin beri özleşelim, ruhu nurani edelim. 

 

Hakikatin hakikatı, 
Her biri Bir’in sıfatı, 
Her birinden Bir’e gidek, 
Bir’in cemalini görek. 

 

Nurani ruhlar olarak şahs-ı maneviye giren, 
Hakaiku’l hakaiki Rab öğretmesiyle bilen, 
Hak katında aziz olan ihvan-ı inciler gelsin. 
“Her şeye şükrülillah’la” mutlak şükürler edelim. 

 

 

… Rabbim bize nasip eyle daimi marifetullah. 
……… Rabıt edip Sana eyle hep sürekli karibullah. 
…………… En sonunda lütfet bize bir güzelce likaullah. 
………………… Kalbi, hali duamızı eyle kabul senamızı. 

 

 

“Seni tenzih ve tesbih ederiz, 
Her tür eksik ve noksanlıktan biz. 
Sen her şeyi hakkıyla bilirsin 
Ve her işi hikmetle yaparsın.”… 

 


Ali OSKAN


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Serbest–Hece buluşması, Zincir–Yediveren buluşması, Üçgül, Özge ve Yunusça) 

 


Sözlük: 

1- Tayy-i mekân: Başka bir mekâna geçme, boyut değiştirme. 
2- Safvet-i saf: Saf olan saflık, hakiki saflık. 
3- Hakaiku’l hakaik: Hakikatlerin hakikati, gerçeklerin gerçeği. 


21. Nisan. 2010 – İzmir 

Ali Oskan 


Kullandığım Hece Ölçüleri: 

Zincirli Yediveren: 88 

Duraklı: 77, 87, 88, 44. 

Duraksız: 7. 

Kafiyesiz Serbest Duraklı: 
………..10 ………9 
..……..8 

………… 8 ………… 8 
………… 8
 
Ali Oskan

Henüz yorum yapılmamıştır.