Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Köşeyi Dönen Şairler » ŞAHNAME-FİRDEVSİ ve İRAN(2)

Yazar Mesaj   #999  2015-12-27 21:57 GMT  

Online status Mustafa CeylanAdministratorsMesaj: 417
Şehir:
Ülke:
Meslek: Mühendis
Yaş:

ŞAHNAME-FİRDEVSİ ve İRAN (2)

Mustafa CEYLAN
*****************


İran'ın millî şairi Firdevsi'nin yazdığı ve İranlıların önemli destanı olarak söylenen ve bugüne kadar da, ALPER TUNGA DESTANI'mızı oradan kopyala yapıştır yoluyla acemi nesircilerle, bazı kopyacı kürsü sahiplerinin bize sunduğu bilgi ve belgelerin asılları üzerinde incelememize devam ediyoruz.

Şehname'nin İÇİNDEKİLER'i sunuyorduk.
Kaldığımız yerden itibaren devamı şöyle:


-Yedi pehlivan hikayesi, 
-Rüstem'in TURANLILARLA Savaşması
-Pîlsem'in İranlılarla Savaşması

-EFRASİYÂB'ın Savaş Meydanından kaçması.

-Sohrâb'ın hikâyesi, Sohrâb'ın doğması. Sohrâb'ın kendine bir at seçmesi,

-EFRASİYÂB’ın Barman ile Humân’ı Sohrâb’ın yanına göndermesi.

-Rüstem ile Sohrâb’ın 3. Kez savaşması ve Sohrâb’ın ölmesi, Rüstem’in Kavus’tan ilâç istemesi, Rüstem’in Sohrâb’a ağlaması, Rüstem’in Zabilistan’a dönmesi, Sohrab’ın ölümünü annesinin duyması, 

-Sudabe’nin SİYAVUŞ’a aşık olması,
-Siyavuş’un ateşten geçmesi, 

-Kavus’un EFRASİYÂB’ın gelişini haber alması, 

-Siyavuş’un savaşa gitmesi, Siyavuş’un Kavus’a mektup yazması, Kavus’un Siyavuş’a cevabı, 

-EFRASİYÂB’ın rüyâ görmesi, 
-EFRASİYÂB’ın rüyâsını mabetlere tabir ettirmesi, 
-EFRASİYÂB’ın hükümetin ileri gelenlerine danışması,

-Gersivez’in Siyavuş’un yanına gitmesi, 

-Siyavuş’un EFRASİYÂB’la barış yapması, 

-Siyavuş’un Rüstem’i Kavûs’un yanına göndermesi, Rüstem’in Kavûs’a barış haberini getirmesi, Rüstem’in Sîstan’a dönmesi, Kavûs’un Siyavuş’a cevap yazması, Siyavuş’un Behram ve Zenge’ye danışması,

-Siyavuş’un EFRASİYÂB’a haber göndermesi, 
-EFRASİYÂB’ın Siyavuş’a cevap yazması,
-Siyavuş’un EFRASİYÂB’a sığınması,
-Siyavuş’un EFRASİYÂB’la karşılaşması, 
-Siyavuş’un EFRASİYÂB’ın önünde hünerler göstermesi,

-EFRASİYÂB’la Siyavuş’un ava çıkması, 

-Pîrân’ın kızını Siyavuş’a vermesi, Piran’ın Siyavuş’la Fergîs hakkında görüşmesi, 

-Pirân’ın Ferngis’i Siyavuş için EFARSİYÂB’dan istemesi,

-Ferngis’in Siyavuş’la evlenmesi,

-EFRASİYÂB’ın Siyavuş’a bir ülke bağışlaması,

-Siyavuş’un Gengdij’i yapması, Siyavuş’un gelecek hakkında Pîrân’la görüşmesi, 

-EFRASİYÂB’ın buyruğu altındaki ülkelerden vergi toplamak için Pîrân’a mektup göndermesi,

-Siyavuş’un Siyavuşgird’i yaptırması, Piyan’ın Siyavuşgerd’e gitmesi,

-EFRASİYÂB’ın Gersivez’i Siyavuş’un yanına yollaması,

-Siyavuş’un oğlu Furûd’un doğması, Siyavuş’un Gûy oynaması, 

Gersivez’in EFRASİYÂB’ın yanına dönerek Siyavuş’u kötülemesi, 

-Siyavuş'un EFRASİYÂB'a mektubu
-EFRASİYÂB'ın Siyavuş'la savaşmaya gitmesi,
-Siyavuş'un EFRASİYÂB'a tutsak olması,
-Ferngîs'in EFRASİYÂB'ın yanına gelerek ağlaması,

-Siyavuş'un Gerûy'un eliyle öldürülmesi

-Keyhüsrev'in doğması,

-Pîran'ın Keyhüsrev'i EFRASİYÂB'ın yanına götürmesi

-FİRDEVSÎ'nin İHTİYARLIKTAN ŞİKÂYETİ

-Oğlunun intikamını almak için EFRASİYÂB'ın hazırlık yapması

-Rüstem'in Pîlsem'i öldürmesi,

-EFRASİYÂB'ın Rüstem'den kaçması
-EFRASİYÂB'ın Hüsrev'i Hoten'e göndermesi,

-Rüstem'in TURAN'da ki saltanatı 7 yıldı. Rüstem'in TURAN ÜLKESİ'ni yakıp yıkması, Rüstem'in İran'a dönmesi,

-Giv'in Keyhüsrev'i bulmak için Turan'a gitmesi, Giv'in Keyhüsrev'i bulması

-EFRASİYÂB'ın Keyhüsrev'in peşine düşmesi,


-------------------------------------------------
DEVAMINI İÇİNDEKİLERİ AŞAĞIYA ALARAK SUNALIM :

----------------------Devam Edecek--------------------------------


__________________