Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Mitolojisi » (T-1)Toprak

Yazar Mesaj   #948  2015-12-19 21:39 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

T avşan —»Cinler; Hayvanlar

Tavus Kuşu —* Kuşlar

Termal Kaynaklar —»Su Kaynakları

 

*

Toprak

 

Kastamonu'daki (Kuzeybatı Anadolu) bir inanışa göre, toprak temiz bir maddedir çünkü pisliklerinden temizlen­mek için her gece yedi kez çalkalanır. Bu düşünce, Müslü­manlıktaki su olmayan ortamlarda abdest yerine geçen top­rak veya kumla abdest almayı sağlayan teyemmüm ilkesine uygun düşmektedir.

 

Toprak, aynı zamanda olumsuz bir öğedir; gökteki "üstte­kilere" karşın "alttakilere" aittir. Çürüme, toprağa dönmek ve toprakla bir olmaktır. Toprağa ayakla vurulur; bu du­rumda hakaret, aşağılama ve kölelik anlamında kullanılır. Kadınların jestlerinde ölüm ve yası anlatır, ölünün arkasın­dan yaktıkları ağıtta sanki vücutlarına toprak serper gibi hareketler yaparlar; aynı durum, "toprak başına" "Dünya ba­şına yıkılsın!" anlamındaki ifadeyle dile getirilir. Demir, "yerküre" anlamında ve insanın yaratıldığı hammadde ola­rak -»Ay-Ata, Azrail ve Kozmogoni'de geçer.

Boratav 1973 (2); Roux 1982.

Tufan —♦ Nuh

Venüs (Gezegen) —♦ Kozmogoni

Yaban Domuzu —> Hayvanlar Yecüç ve Mecüç —> Eskatoloji Yedi Uyurlar —► Mağara Yılan — ♦ Ejder; Cinler; Hayvanlar Yıldızlar -* Kozmogoni; Deniz/Göl Yunus —► Balık Zümrüd-i Anka -* Kuşlar

 

 

------------------------------------------------------------------

KAYNAK: Pertev N. BORATAV, a.g.e


__________________