Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Mitolojisi » Ab-ı Hayat

Yazar Mesaj   #899  2015-12-17 22:55 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

Ab-ı hayat.

 

Sözcük anlamı: "hayat suyu" ("sonsuz gençliğin suyu") . İçene ölümsüzlük ve doğaüstü uzun yaşam sağla­yan mucizevî bir —»su kaynağıdır. Doğu yazını aktarımla­rında bu suyla ilgili efsaneler, Büyük İskender'in ve —»Hı­zır'ın dönemlerine bağlanır. Halk anlatımlarına dayanan Türk inanışına göre, Hızır'ın ölümsüzlüğü bu yaşam su­yundan içmesinden kaynaklanır,                               

Bazı Türk efsaneleri diğer bazı insan ve canlıların da bu sonsuz gençlik suyundan içtiğini ve bu sayede ölümsüzlüğe veya uzun bir yaşama kavuştuğunu anlatır; örneğin, —»Köroğlu, onun atı Kır-At (—»Hayvanlar) ve yakın arkadaşların­dan biri. Bu arkadaşı, mucizevî suyla dolu su kabının sa­dece yarısını içtiği için, vücudunun üst bölümü gençleşmiş ve 250 yıl yaşamıştır.

Yaşam suyunun nerede bulunduğuna dair edebi eserlerde gölgelerin ülkesine işaret edilmektedir. Türk-Anadolu halk anlatımlarında bu konuda üç efsane vardır. Evliya Çelebi'nin (17. yy) Stynhatıuımt/sinde belgelenen birinci efsa­neye göre, bu su kaynağı, Doğu Anadolu'da Bingöl -»Dağ­larında ("Bin —»Göller") bulunur; bir avcı az önce vurduğu bir —»kuşu sonra suyla temizlemek isterken, kuşun suyla temasında nasıl tekrar canlandırdığını keşfeder ve su kay­nağı da yerini "Bin Göller" olarak değiştirir; —»Köroğlu ile ilgili bir efsanede ise, yine benzer bir rastlantıyla su kayna­ğını bir avcı bulur. Köroğlu öyküsünün farklı bir yorumuna dayanan ikinci bir efsaneye göre, gençlik çeşmesinden üç köpük yumağının Fırat ile Dicle'nin birbirine aktığı Şat ır­mağının suyunda tekrar elde edilebileceği söylenir. Üçüncü bir Türk-Kafkas efsanesinde ise, mucize su kaynağının Elbruz Dağlarında olduğu söylenir.


__________________