Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Batı Edebiyatı » AMERİKAN ŞİİRİ

Yazar Mesaj   #818  2015-12-13 22:55 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

Amerikan edebiyatının tabiî bir gelişimin­den değil de, daha önce gelişmiş ve serpilmiş bir edebiyatın buradaki yerleşiminden söz aç­mak gerekir.

 

Daha önce burada oturan yerli­lerin de şüphesiz şiirde kalan bir edebiyatları vardır.

 

Ama asıl Amerikan edebiyatı ve dolayısiyle şiiri sonradan yerleşenlerin meydana ge­tirdikleridir. Bununla beraber burada gelişen edebiyat özelliği olan bir edebiyattır. Bu edebi­yatı ilk kolonilerin yerleşmesi yeni İngiltere’­nin meydana çıkanasıyle ilgili senelere yani onyedinci yüzyılın başına kadar indirmek müm­kündür.

 

Bu senelerin şairleri arasında Ri-chard Mather, John Eliot, Wigglesworth, Aıın Bradstreet gibi imzalan sayabiliriz.

 

Asıl Ame­rikan edebiyatını devlet adamı Benjamin Franklin (1706-1790) le başlatmak gerekir, ilk büyük yazar Washıngton Irving’tir.

 

18. yüzyıl içinde bir çok şair yetişti. En meşhurları, Dwigth (1751 - İ817), John Trumbull (1750-1881), Lemuel Hopkins (1750-1801), Richard Alsop (1761-1815), Joel Barlow (1754 - 1812), Freneau (1751 - 1832) dir.

 

1800 yılları ile 1835 arasında birinci roman­tizmin kuruluşunu görüyoruz. Bu cereyanın iki önemil şairi var: Hugh Swinton Legare, Henry Timrod. Bu devirlerin edebiyat ve şiir cereyan­ları Amerikanın çeşitli yerlerinde teşekkül et­miştir. 1794 - 1878 yıldan arasında yaşamış olan Bryant’ı Irving tanıttı. Edgar Aıllan Poe bu de­virde yetişmiş Amerikan edebiyatının ve şiiri­nin en büyüğüdür. O Baudlaire yoluyla, Avru­pa şiirinin de yolunu değiştirmiştir.

 

1830 la 1860 yılları arası Amerikan edebiyatında rönesans devri diye adlandırılır. Watl Whitman, Long fellow bu devrin en büyük şairleridir. Whitmani bütün Amerikan şairlerinin en büyüğü kabul edenler çoktur. Amerika edebiyatım en çok meşgul eden olayiardan biri Amerikan iç harbidir.

Çağdaş Amerikan şiiri çok yönlü bir yolda ilerlemektedir. Çevirilerini verdiğimiz bir çok şair yüzyılımızın tartıştığı şairler olmuşlardır. Şüphesiz Amerikanın hızla gelişmesi bunda roi sahibidir.


__________________