Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Kültür Sanat » “ZEYTİN DALI HAREKATI”NIN YİĞİTLERİNE

Yazar Mesaj   #2595  2018-02-26 04:50 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

“ZEYTİN DALI HAREKATI”NIN YİĞİTLERİNE

 
 

Yiğit Mehmetçikler!

“Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez.  Senin kadar kimse kendi vatanına sâhib olmağa hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir, ya kimsenin!…
Dünyanın her tarafındaki taşsız mezarların, azametinin mâlikâneleridir.
Göğsünde tutuşan gönül, gönül değil, cephâne oldu. Bu uğurda parçalandıkça azmin ve feyzin çoğaldı.”

Batılı emperyalist güçlerin ve bölgemizdeki yanaşmalarının yüz yıllardır süren haçlı kini ve Türk düşmanlığı bitmek bilmiyor. Son bağımsız Türk Devletini parçalamak ve yıkmak için bazen kızıl, bazen kara maskeleriyle hücum eden beynelmilel emperyalizmin  her türlü saldırılarının asıl amacı bu topraklar üzerinde Türkün hakimiyetine son vermektir. Biliyorlarki Türk Milleti bağımsız ve güçlü ise İslam alemi de bağımsız ve güçlüdür. Eğer Türk Devleti zayıflar ve çökerse top yekûn İslam alemi de esaretten kurtulamayacaktır. Sadece Türk İslam alemi değil dünyanın bütün mazlum milletleri senin milletinin bu topraklar üzerinde yeni bir iman, aşk ve merhamet medeniyetini inşa etmesini beklemektedirler. Onun içindir ki:

Bu millet “ Bozgunda bile fetih rüyası” gören bir millettir. Onun içindir ki şair Türk’ün ateş ile imtihan edildiği günlerde yüce Tanrıya yakarırken

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yâ Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyednâmın

Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın”**

diye haykırmaktadır.

Yiğit Mehmetçikler!

Bölgemizde yuvalanan terör odakları küresel güçlerin bölge hakimiyetini perçinlemek için ileri karakol vazifesi görmektedirler. Eğer muvaffak olur Türkiye’yi bir kaos ortamına bir iç harbe sürüklerlerse arkasından süper güçlerin en modern silahlarla donanmış işgal orduları gelecektir. Ama onlar Türk’ü yeteri kadar tanımamışlar. Onun içindir ki ;

“Vur Pençe-i Âlî’dekişemşîr aşkına

Gülbang-i âsmâni tutan pîr aşkına

(Vur Ali’nin elindeki kılıç aşkına

Duası gökleri tutan pir aşkına)

……..

Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl içün

Gelmiş bu şehsüvâr-i cihângîr aşkına

(Vur küfrün dünyasına hilalin yükselmesi için

Gelmiş bu cihan fatihi süvari aşkına)”***
Ülkemize yöneltilen bütün saldırılar Türk Milletine siyasi, askeri, iktisadi, kültürel alanlarda esaret zilletini yaşatmak içindir.

“Senin boynuna geçirilmek istenen esâret halkası ne bir gem, ne bir tasmadır. Boyunduruk altında olduğun hâlde, sen üşürken düşman ocakları için sana odunlar, sen açken düşman sofraları için sana buğdaylar taşıtacaklar. Gençleri kanda, tâzeleri göz yaşında boğmak istiyorlar.
Son kırk yıldır memleketin, içinde cenâze namazı kılınmayan, cenâzeduâsı okunmayan bir yer kalmadı. Çok şükür ki bütün hain tuzaklara ve kumpaslara rağmen sen eğilmez başın,  Türk Milletine kurulan bütün kahbe tuzakları paramparça edecek yüksek cesaret ve azminle ayaktasın ve dayanacağın yegane güç yüce Türk Milleti ile onun Peygamberi ve Allah’ıdır.

İnanıyorumki Çanakkale mucizesini gerçekleştiren ordunun bir Mehmetçik(Boyabatlı Mustafa)’in yüce azim ve ruhu senin asil ruhunla bütünleşmiştir. Ve cepheye koşarken aynen onun gibi şöyle demektesin :

“Euzü besmele çektim çıkarken
Köye baktım şöyle yüksek bir yerden
Karargâha koştum üç günde erken

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak

Kumandan emrini verdi bir gece
Anadolu’lardan lâyıktır nice
Yiğitler şehâdet şerbeti içe

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak
…..
Kurşunlar atıldı düşmana karşı
Şehitler buldular göklerde arşı
Gaziler döktüler hep sevinç yaşı

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak

PYD ABD’ye dostmuş diyorlar
Bir kötü kötüye elbette uyar
Onlara bu meydan gelecek  pek dar
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak

Anadolu’yu hiç verir mi Türkler
Türk Vatanını alacak bir er
Var mıdır dünyada nerde o asker

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak”****

Hiç temenni etmiyoruz ama, her seferde olduğu gibi bunda da şehitler vereceğiz, gazilerimiz olacak millet olarak büyük çileler ve acılar yaşayacağız.

“Çile çekmeyen varlığını duyamaz… bundan sonra duy ve anla ki medeniyet denilen büyük gürültünün mânâsı”bilim ve teknolojidir.Bu bilim ve teknolojide hukuk ve adalette çağdaş medeniyetin üzerine sıçrayıp bütün bunları ABD ve Avrupa’nın, Rusya ve Çin’in elinden aldığın zaman, senin ruhunun  onunkinden daha âsil, senin kalbinin onunkinden daha temiz olduğunu meydana koyacaksın.

“Millet olarak asırlardır başından geçenleri düşün. Tükenmez düşmanları, tükenmez savaşları, tükenmez kanları düşün ve bu çilelerin sebepleri kalbinde, dimağında coşsun… ve durulsun. O zaman arslan gibi ölmenin ecri, insan gibi yaşamak olduğunu anla! İnsan gibi yaşamağa, efendi gibi yaşamağa, ataları gibi yaşamağa azmet. Evlâtlarına temiz ve mâmurbir vatan, temiz ve mâmur, malûmatlı bir dimağ bırakmağa ahdeyle.”

“Akşam üstü gün batarkencâmi’in imamı minâreden kızıl meydana gömülen güneşe telkîn verdiği zaman çağlayanlar seyrinden kulübene dönerken ufukları delip daha öteleri görmek istercesine bakışların dalsın ve derinleşsin. İşte o zaman Hazret-i Muhammed’in feyzinden gönlünde de bir sönmez çırağ, Yavuz’un damarından sende de bir damla kan, Alparslan’ın yelesinden sende de bir tutam saç olduğunu hatırla ve evlâdını ona göre hazırla!…”

Ununtma ki artık zafer namlularınızın, süngülerinizin ucundadır.

Kılıcınız Keskin, Alnınız Ak, Talihiniz Yaver, Gazanız Mübarek Olsun Yiğit Mehmetçikler.

*  Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Çağlayanlar, Ötüken Neşriyat.

**  Beyatlı Yahya Kemal, 26 Ağustos 1922.

*** Beyatlı Yahya Kemal, İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye Gazel.

**** Boyabatlı Mustafa, Çanakkale Destanı ( Şiirin bazı mısraları, şairin ruhundan af dileyerek, tarafımızdan günümüze uyarlanmıştır.)

 

EFENDİ BARUTÇU


__________________