Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Seğmen Ruhu » 27-TBMM ve Ankara

Yazar Mesaj   #2165  2016-09-06 01:56 GMT  

Online status Mustafa CeylanAdministratorsMesaj: 417
Şehir:
Ülke:
Meslek: Mühendis
Yaş:

27-TBMM ve Ankara

Mustafa CEYLAN / SEĞMEN RUHU Kitabından

 

 

1925 yılında Gar'dan o zamanki adıyla ( Ulus'a) Taşhan'a doğru yürüyenler 5 dakika sonra yeni Cumhuriyet'in ikinci meclis binasına gelebilirlerdi. Taşhan'a doğru sol taraftaki ilk bina olan ikinci TBMM 1924 yılında mimar Vedat Bey tarafından plânlanmış ve bir sene içinde 1925 yılında tamamlanmıştır. Bu tarihte İttihat ve Terakki binasında hizmet veren TBMM 15 Ekim 1925 yılında yeni binasına taşınmış ve Cumhuriyet Bayramı burada kutlanmıştır. Bu arada birinci TBMM binası Cumhuriyet Halk Fırkası merkezi olmuştur. O dönemlerde Ankara'nın en görkemli yapılarından birisi olan ikinci TBMM'nin düzgün tarhlarla ayrılmış bahçesinin ortasında bir havuz bulunmaktadır. İçindeki nilüfer çiçekleri nedeniylen "nilüfer havuzu" denilen yer ve çevresi TBMM'nin yoğun tartışmalı, yorgun günlerinin huzur veren bir köşesidir.

 

TBMM'nin 1961 Ekim'inde bakanlıklar üçgenindeki yeni binasına taşınmasından sonra burası Cento'ya devredilmiştir. Cento'nun dağılmasından sonra bina bir süre boş kalmış olup, bugün Cumhuriyet müzesi olarak kullanılmaktadır.

 

TBMM, mili iradenin simgesi olan, mübârek bir çatıdır. Ülkenin dört bir yanından, milletin sinesinden seçilip gelen temsilciler, yüreklerinde vatana, millete hizmet sevdasıyla yasaları çıkartmaktadır. Bütçe ve plân komisyonunda ve öteki komisyonlarda çeşitli hizmet ve yatırımları görüşüp, tartışarak ödeneklerini ayırmaktadırlar. Kamunun ve kamu ortağı kuruluşların denetimlerini yapmaktadırlar. Kendi içinden bakanlar kurulunu ve başbakanı çıkarmaktadırlar. Ülkenin en ücra köşesinden gelen vatandaşların bütün problemlerini çözümleyebilmek için, geceli-gündüzlü çalışmaktadırlar. Memleket ve milleti dünya parlemantolarında grupla temsil etmektedir... İşte,bu mübârek çatı altında 4-5 yıl görev yapanlar, kutsi bir vazifeyi icra etmektedirler.

 

Bugün, bu kutsal çatıyı ve çatı altındakileri karalayan, milletin gözünden düşürmek isteyen çeşitli medya kuruluşları ve siyasal grupların çabaları boşunadır. Zira, TBMM,Gazi Mustafa Kemal'lerin açtığı ve dünyanın emperyalist ordularına karşı zafer kazanmış ve cihan imparatorluğunun yıkıntıları arasından yepyeni, pırıl pırıl bir devlet çıkarmıştır. TBMM, gazi bir meclistir. TBMM, cihana kafa tutmuş bir meclistir. TBMM, 18 milyon nüfuslu, yaralanmış - yıkılmış Anadolu'dan, altmışbeş milyon nüfuslu, dünyayla kucaklaşan muhteşem bir Anadolu yaşatan meclistir. TBMM, ülkeyi gaz lâmbasından barajlara, Gap projesine, nükleer santrallara getiren meclistir. TBMM, daha dün kadar kısa bir zaman önce, sümer fabrikasından ürettiği basma kumaşı insanlarına giydirmeye çalışan bir devletten, bugün dünya tekstil devi bir devlete ulaştıran bir meclistir.

 

TBMM'ne dil uzatmak çok yanlıştır. O mecliste görev yapanları, hırsız, üç kâğıtçı, yalancı diye nitelemek de çok büyük yanlıştır. Bunları milletvekillerine yağ olsun diye yazmıyorum. O çatıya, o meclise duyduğum saygıdan ifade ediyorum. O çatının kutsallığını doğrusunun da bu olduğunu bildiğimden kaleme alıyorum.

 

Ve diyorum ki,

TBMM, sonsuza kadar milletin sesi, gözü, kulağı hattâ eli, ayağı, beyni olmaya devam edecektir. Evet, sonsuza kadar umut olarak kalacak, umutlarımızın yegâne kaynağı olmaya devam edecektir.


__________________