Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Batı Tesirinde Türk Şiiri » 2 KIT'A

Yazar Mesaj   #1731  2016-03-28 03:04 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

Kıt'a

Her kişi hâlince bir kayd-î emelde bendedir
Cem’-i mâl eyler kimi ister kimi zürriyyeti  
Bir esâret-gâh-i ibrettir bu âlem hâsılı
Duymadı kimse cihanda lezzet-î hürriyyeti

 

Ziya Paşa

 

--------------------------------------------------------------------

 


Kıt’a


Yâ Rab ne eksilirdi deryâ-yı İzzetinden
Peymâne-yî vücûda zehr-âb dolmasaydı    
Âzâde-ser olurdum âsîb-i derd ü gamdan
Yâ dehre gelmeseydim yâ aklım olmasaydı

 

Ziya Paşa


__________________