Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Batı Tesirinde Türk Şiiri » GAZEL

Yazar Mesaj   #1727  2016-03-28 02:51 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

GAZEL


Ne kaanûna ne cebr ü zûra ne hünkâra tâbi'dir

Bu bender-gehte herkes dirhem ü dînâra tâbi’dir


Felek bir mâh-rû aşkıyle devr ettirdi dünyâyı

Benim bahtım aceb bir kevkeb-î seyyâra tâbi’dir

 

Müselsel bir esarettir zarûret her hükûmette

Kî sultan nâzıra nazır da hîzmet-kâra tâbi’dir

 

Giden gelmez gelen meşkûktür bil kadrini hâlin

Bu dehrin mihnet ü zevki bütün efkâra tâbi'dir

 

Sehâb âsâ yürürler yerde câmid gördüğün dağlar

Bütün zerrât bir kaanûn-ı istimrâra tâbi'dir

 

Ehâlî tâbi'-î metbû’dur şaha hakikatte

Yekûnun hükmü bâlâsındaki mikdâra tâbi'dir

 

Ziya efkâr-ı asra ittibâ’ et râhat istersen

Has ü hâşâk zîrâ cûşiş-î enhâra tâbi’dir

 

1287 (1870) Cenevre

Ziya PAŞA


__________________