Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Batı Tesirinde Türk Şiiri » GAZEL

Yazar Mesaj   #1726  2016-03-28 02:45 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

Gazel

 

Görmeden âsâr-ı nîsânın bahâr elden gider

Güller âhir râm olur amma hezâr elden gider

 

Nev-civân sevmekte ben pîrânı ta’yîb eylemem

Hüsn olur kim seyr ederken ihtiyâr elden gider

 

Rızk-ı maksûma kanâattir meâli hikmetin

Gâh hırs-î nev-şikâr île şikâr elden gider

 

Sâr-bân-î vakt isen hazm eyle zîrâ vakt olur

Bir topal merkeb belâsıyle katar elden gider

 

Kıllet-î idrâkten sanma Ziyâ’nın gayretin

Neylesin kim yer gelir sabr ü karâr elden gider

1287 (1870) Cenevre

Ziya Paşa


__________________