Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Batı Tesirinde Türk Şiiri » Eşek ile Tilki

Yazar Mesaj   #1687  2016-03-11 00:00 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

EŞEK İLE TİLKİ

 

Çıktı bir bağın içinden yola bir yaşlı himâr

Nakl için beldeye yüklenmiş idi rûy-i nigâr

Derken aç karnına bir tilki görünce geldi

Böyle bir taze üzüm hasreti bağrın deldi

Öteki çifteyi attı bu yanaştıkça biraz

Sonra lâkin aradan kalktı bütün nâz ü niyâz

Tilki

“Gelsem olmaz mı huzûra a benim aslanım?

“Tâ yakından bakayım hüsnünüze hayrânım

“Dâim olsun beyimin sâye-yi iûtf u keremi

“Gül biter bastığı yerlerde mübarek kademi

“Benzer ol hoş kokulu kuyruğu a’lâ miske

“Koklarım burnuma urmazsa efendim fiske

“Eyler irfanını îmâ o suhan-gû gözler

“Yakışır ağzına mevzûn ü mukaffâ sözler!"

Eşek ifrât-ı neşâtından anırdı der iken

Sanki karpuz kabuğu gördü yahut taze diken.

Tilki

“Canıma İşledi gitti bu ferah-nâk hevâ

“Siz sükût etseniz amma yine var başka sefa

“Çünkü bülbül işitip nağmenizi sirkat eder

“Çağırır belki gelir dinleyene hüzn ü keder!"

Tilki böyle nice diller dökerek zevk etti

Eşeği bir kuyunun başına dek sevk etti

Tilki

“Burada bir güzel âhûr ile yemlik vardır

“Neyleyim yükle girilmez kapısı pek dardır

“Uyuyup yatma gibi zevk u sefa çok anda

“Su içip yem yemeden gayri cefâ yok anda

“Anda sakin dişilerde o letafet başka

“Hele bîr kerre bakın düşmeyin amma aşka"

Yaklaşınca eşek âyîne-yi âba baktı

Yüzün aksin sezerek ağzı suyu pek aktı

 

Eşek

“Vâkıâ görmedeyim dil-ber ü nâzik bir baş"

 

Tilki

“Çağırın tez anı gelsin size olsun oynaş"

‘“Buraya gel" diye feryâd ederek taştı himâr

Kuyudan aks-i sedasın işitip şaştı himâr

Tilki

“Gördünüz mü sizi şimdi ediyorlar da'vet

“Bu ziyâfette aceb yok mu bana bir hizmet

“Bunda kalsın yükünüz tek İniniz siz aşağı

“Arkanızdan gelirim olmağa tavla uşağı"

Eşek attı yükünü yerlere kendin kuyuya

Tilki mîrâs yedi tâ ana rahmet okuya

 

(Müntahabât-ı Eş’âr)

Şinasi


__________________