Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Argo Sözlüğü » (s)(s-o-z)

Yazar Mesaj   #1679  2016-03-10 10:57 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

soba (i.) tulumbacıların talimat almak üzere toplandıkları yer: dün akşam reis, bizi sobaya çağırdı. sokmak (tr. f. mek. arg.) ceza vermek: muavin gene bize on günü soktu ( = ongiin muvakkat tart verdi), [kelime daima “sok­tu” olarak, sokmak mastarının şuhûdî mâzîsi şeklinde kul­lanılır] .

sollamak {tr. f.) trafiğe göre sağdan gidilmesi gerekirken soldan gitmek : bugün solladığımız için kurdelemizi kestiler (=ceza yazdılar).

sotada birakmak (dey.) şaşırtmak, çıkmaza sokmak, dalavereye getirmek: yapmışım numarasını, aynasızı sotada bırakmışım. sökmek (tr. f.) gelmek: dayın karşıdan sökmesin, dikiz et! sökülmek (tr. f.) para vermek, ödemek; vermek: sökül bakalım mangizleri, (bk: atlamak, ballandırmak, bayılmak, çalıştır­mak, elemek 1, elden gelmek, toka etmek 1, toslamak 2, uçlanmak, yırtılmak).

sövüşlemek (tr. f.) birinden para koparmak: şu çorbacıyı sövüş­lersek, kekâ! (bk: sızdırmak). stil (fr. s.) bobstil, zamane kopuğu: herif, safi stil. su kaçirmak (dey.) baş ağrıtmak, can sıkmak:    -üçtür söylüyo­

rum, su kaçırma da başımı belâya sokma benim, (bk: ham hum etmek, kafa . . kmek, kafa ütülemek, kafese almak, kaval- lanmak).

su koyuvermek (dey.) sululuk etmek, arsızlanmak, tadını ka­çırmak: su koyuverme de şu oyunu güzel oynıyalım. sulamak (tr. f.) vermek, geri vermek [para], ödemek; harcamak: yirmi beş papeli, yarım saatte sulamış, (bk: ballandırmak, bayılmak, elden gelmek).

sulanmak( tr. f.) i. musallat olmak, takılmak, sululuk etmek: -fazla sulanma,yersin marizi. (bk: cavlaklaşmak, cıvıkmak). 2. bir nesneye imrenmek, bir kadın veya kıza istekle, fena gözle bakmak:      bizim çakmağa sulanmıyalım!; rasgeldiği

gacoya sulanıyor, (bk: hallenmek 3, yeşillenmek). sürtme (tr. i.) bir çeşit zar atma: bizim öküzler (=cıvalı zarlar) sürtmeye iyi gelir, (bk: mıhlama).

süt (tr. i. şof. arg.) benzin: -sütün varsa, biraz emzirelim ! (=hor­tumla çekelim).

süzme (tr. s.) hergele, malın gözü: ne süzmedir o, şeytana ters giy­dirir pabucu. (bk: malın gözü).


__________________