Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Argo Sözlüğü » (R)

Yazar Mesaj   #1676  2016-03-10 10:50 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

R

racon (ita. i.) âdet, usul, yol, yol yordam: afi kesmenin raconu budur. (bk: zakon).

racon kesmek (ita/ tr. dey.) i. muhakeme edip hüküm ver­mek: antika bir racon kesti. 2, gösteriş yapmak: iki paralık adam, bize racon kesiyor, (bk: afi. kesmek, caka satmak, filim çevirmek, numara yapmak, polim yapmak).

radarci (i, inek, arg.) haber verici, müzevir; -arkadaşlar, dik-
katli olun sınıfa yeni bir radarcı geldi (bk: espiyoırcu).

rafadan (ar. s.) genç ve tecrübesiz [kimse): -rafadandır, boş ver palavrasına, (bk: toy).

rampa etmek (ita. tr. f.) birinin içki masasına -dâvetsiz ola­rak- oturmak:             beleşi bulunca şipşak rampa eder, (bk: has

işlemek, piyiz kaymak).

raspa (ita. i.) çok yeme, boğazlı olma: raspadan başka bir dal­gası yok !

raspaci (İta. tr. s.) obur, boğazlı: herif, raspacı imiş be, bir somunu bir oturuşta kıvırıyor.

raspalamak (ita. tr. f.) yanaşmak: kalantora bir iki raspalıyalım dedik, sökmedi.

resto ! (ita. n.) yeter, dur, kâfi, kalsın!: resto be, amma da bül- mıüşsün / (bk: makas1, terso, uskut).

 

röntgen (alm. tr. i.) (bk: dikiz3). röntgenci (alm. tr. i.) (bk: dikizci, erketeci). röntgen İşletmek (alm. tr. dey.) gözetlemek: aç gözünü, rönt­gen işletirken piyastos olursun sonra. (bk: dikiz etmek, dikizlemek, iskandil etmek, kitakse etmek).


__________________