Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Argo Sözlüğü » (N)

Yazar Mesaj   #1670  2016-03-10 10:43 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

N'

nahİk çelebi (s.) daima önüne bakarak oyun oynıyan aptal oyuncu: nahik çelebinin bindir çabuk boğulur (=oyunda kay­beder) .

nakka (s,) me’bûıı (bk: beşlik, beş yıldız, dümbelek esncıf 1, folluk 3, götlek, götoş, halka, ibnetor, inek 3, kayarto, keçi, kova, kovan, lubun, lubunya, taymcı, tekerlek, tünek, verek).

nallamak (ar. tr. f.) öldürmek: kür t Hüsniijü pisi pisine, nalla­mışlar. (bk: mortlatmak 2, temizlemek).

nallari atmak (ar, tr. dey.) ölmek: cingöz Mehmet, gece yansı nalları atmış, (bk: cavlağı çekmek, cavlamak, çıngırağı çekmek, gümlemek, kakırdamak, mortiyi çekmek, mort- lamak, nalları dikmek, sıfırı tüketmek 3, tıngırdamak, yürümek 1 ).

nallari dikmek (ar. tr. dey.) ölmek (bk: nalları atmak).

nanay (çing. s.) yok: mangiz nanay, (bk: ıska).

nannİk (erm. i.) kapatma, metres: bizim nannik ayda beşyüzpapel eziyor, (bk: aftos, antin, dalgamotor, gaco, paçoz, zama­zingo) .

nargilenİn suyunu DEĞİŞTİRMEK (dey.) (bk: motorun suyunu değiştirmek, tel çekmek).

natokafa[s] (gr. s.) kalmkafa[Iı]: natokafa, nato mermeri.

naval (s.) saf, budala, ahmak (bk: abullabut, andavallı, armut, aval, bangoboz, deııyo, hafız, hırbo, hırt, hıyar, keş, pilâki, saloz, tereyağı, yanbolu).

nefes (ar. i.) esrar [içilen]: biraz nefes uçlan, yahu! (bk: ampes, cıgaralık, cuk, dalga 1, dış, hurda, kabza, konca, ot, paspal, sarıkız3, toprak).

nefes çekmek (ar. tr. f.) cimağ etmek (bk: fişek atmak, lehim­lemek, perçinlemek, şişirmek3, tezgâh kurmak, üfürmek, yefallemek, zımbalamak).

 

nekesleşmek (ar. tr. f.) esrar çekmek: bugünlerde harmanız, nefeş­leştiğimiz yok! (bk: deveye binmek, ot yemek).

nokta olmak (ar. tr. dey.)' 1. gitmek, defolmak, kaçmak: -nokta ol karşımdan, (bk: açmak, ançizlcmek, cızdam etmek, cızdamı çekmek, cicozlamak, cızlama çekmek, çözülmek, dümeni kırmak, fertiği çekmek, feri emek, kertiklemek, ipini kesmek, kırmak, kirişi kırmak, palamarı koparmak veya çözmek, panik kırmak, payandaları çözmek, tırlamak, tüymek, voltasını almak, zamkinos etmek). 2. esrarkeş, sızıp büzülmek: herif iki çekti, nokta oldu, (bk: moz olmak, zıbarmak2).

numara (ita. i.) dalavere, tuzak: -boşuna efkarlanma, yaptığı hep numara, (bk: açmaz, dümen2, katakulli, mandepsi, tonga, zoka).

numaragi (ita. tr. s.) dalavereci, tuzakçı: -boş ver oğlum! numa­racının biri.

numara yapmak (İta. tr. dey.) 1. gösteriş yapmak: -görüyorum bize de numara yapıyorsun ha! (bk: afi kesmek, dümen yap­mak


__________________