Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Argo Sözlüğü » (M)(MAT-MET)

Yazar Mesaj   #1668  2016-03-10 10:42 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

matİz olmak (gr. tr. f.) sarhoş olmak:               -hacıağaya bak, sapına

kadar matiz olmuş, (bk: mastorlaşmak, masturlaşmak) „ matrağa almak (dey.) (bk: matrak geçmek). matrak (i.) alay, eğlence: herifin işi gücü matrak. matrak [-ders] (s. mek. arg.) [resim, müzik, idman gibi] hoşa giden, kolay, alaylı (ders): -yarınki dersler hep matrak. .. matrak geçmek (dey.) alay etmek, eğlenmek: herif, matrak geçi­yor bizimle, (bk: matrağa almak). matrakuka (i.) zeker, (bk: alat, borübili, kereste2, maslahat, zurna2).

maval (s.) yalan, masal, asılsız ve uydurma [söz veya haber] söyledikleri hep maval, (bk: atmasyon, bom, dolma, dubara, eftamintokofti, kantin, kaşkariko3, katakofti, kıtır, kıtır- bom, kofti, madik, mantar, martaval, palavra, polim, şorolop).

maval okumak (dey.) kandırmıya çalışmak, yalan söylemek, masal okumak: -oğlum, maval okuyacağına innafetahnâleke’yi oku da biraz sevap kazan. (bk: mantar atmak, martaval atmak, martaval okumak, perdahlamak 1). mavi kâğit almak (tr. dey. şof. arg.) şoför, patron tarafından kovulmak: -gözünü aç, mavi kâğıt alman yakındır. mavİ kâğit vermek (tr. dey. şof. arg.) patron, malsahibi, şoförü işinden uzaklaştırmak: Ali’ye mavi kâğıt vermişler. mavro (gr. i.) siyah, zenci :             -mavroya boş ver, taş (=para)

tutmaz o.

mavro oskîsİ (gr. erm. tr. b. i.) Mısır lirası: - iki mavro o skisi tırtıkladım, gel okutalım ( = satalım). maya (far. s.) sulu arsız, yapışkan, sırnaşık [kimse] :                                                                    -keriz

ettiğini görürse, yakımı bırakmaz, mayanın biridir, (bk: cıvık, çamur, paçavra, sıvık).

mayin (s.) enayi, aptal, kumar acemisi: mayındır, yapış yakasına. (bk: abullabut, andavallı, angut, aval, bangoboz, deıryo, gebeş, gebeşâki, hafız, lıalalım, hırbo, hırt, hışır, hıyar, kanser ilâcı, kereste 1, kaşkaval, keş, koroydo, pangodoz, pilâki, saloz, tereyağı, yalınilik, yanbolu).

maytaba almak (far. tr. dey.) alay etmek, eğlenmek: «aç gözünü, tizi de maytaba almak istersen, yersin marizi. (bk: çalıştırmak, maytap etmek, saraka etmek1, sarakaya almak). maytap etmek (far. tr. f.) eğlenmek, alay etmek (bk : maytaba almak, saraka etmek, sarakaya almak). mazot (rus. i. şof. arg.) i. içki: -mazotun çok gelmiş be oğlum!

(bk: istim). 2. cigara (bk : çıkıntı, mal 4, sipar, sipsi). mazot almak (dey.) karın,doyurmak: akşam oluyor, daha mazot almadık, (bk: habe etmek, habe kaymak, habe uçlanmak, zilliyi kırmak).

mazotu olmak (dey.) cıgarası olmak: -mazotun var mı reis, bir tüttürelim !

mazotu yerinde olmak (rus. tr. dey. şof. arg.) şoför, fazla içki
içmiş olmak: -görüyorum, bu akşam da mazotun yerinde!
mektebe başlatmak (ar. tr. dey.) elden çıkarmak, satmak:

-ulan, bu külüstür pantolu da mektebe başlatırsan, taburcu olunca ne giyersin ? (bk: okutmak).

mektep (ar. i. mek, arg.) fena kadınların bulunduğu yer, genel ev: -Ahmed, \bu ahşam mektebe gidiyor, (bk: banka, kırmızı fener, üniversite).

memleket (ar. i.) i İstanbul’un Beyoğlu semti: -Memlekete hacı­ağalar düşmiye başladı, gözünü aç! menekşe (i.) makat, büzük: -menekşen sıkı ise çık karşıma! (bk: karanfil).

meşebüken (s.) güçlü kuvvetli [ki iris e]: o meşebükenfne anlar bu dalgadan.

metazorİ (gr. zf.) cebren, zorla: -herifi metazori sövüşlersin. (bk: kaspanak).

metİzmenos (gr. s.) esrar sarhoşu (bk: mas tor, mastur).

MiciR (s.) değeri pek az olan [kimse]: böyle mıcırlar, karşımda sayı ile hizaya geliyor. (bk: aftospiyos h fasafiso, kırtipil, külüs­tür, moloz, pofyos, tapon, zımbırtı), mihlama (far. tr. i.) zar atma şekli: Abdi, mıhlamada istediğini kondurur, (bk: sürtme).

 


__________________