Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Argo Sözlüğü » (L)

Yazar Mesaj   #1666  2016-03-10 10:40 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

L

lâtarna (ita. i. şof. arg.) çok eski, yıpranmış, hırpalanmış otomobil: babalık, artık bu lâtarnayı mektebe başlatma {=sat- ma) zamanı gelmiş, (bk: haşat).

leblebi (i.) tabanca kurşunu: kaç gündür leblebisiz kaldık, (bk; badem şekeri).

lehimlemek (ar. tr. f.) cimağ etmek (bk: fişek atmak, nefes

 

 

 

çekmek, perçinlemek, şişirmek2, tezgâh kurmak, üfürmek, yefallemek, zımbalamak).

leş yapmak (far. tr. dey. şof arg.) çiğnemek, öldürmek:. . .

şoförlüğü ne ki be, güzelim kızı leş yaptı. lokum (i. mek. arg.) talebeye kendini çok sevdiren, notu bol, halim selim hoca: -yarın ilk ders lokumdun boş ver! lolo (i.) i. gösteriş, kabadayıhk: imanım, bize de mi lolo? (bk: afi, fiyaka). 2, çük (bk: bağırsak çıkıntısı, paçacı kemiği). lubun (.s.) me’bûıı (bk: beşlik, beş yıldız, dümbelek1, esnaf1, folluk2, gotlek, götoş, halka, ibnetor, İnek3, kayarto, keçi, kova, kovan, lubımya, tayıncı, verek). lubunya (s.) me’bûn (bk: lubun); lustur (i.) lostracı, ayakkabı boyacısı.

lüp (i.) parasız veya emeksiz elde edilen nesne: andavallıya bak, lüp arıyor, (bk: anafor, avanta, beleş, İlaheden). lüpçü (s.) bir nesneyi emeksiz, parasız elde etmek istiyen kimse; -tüpçünün biridir, yan çiz ! (bk.: anaforcu, avantacı, beleşçi, otlakçı).

lüpçülük (i.) bir nesneyi emeksiz, parasız elde etmek isteme: -oğlum, lüpçülüğe karnımız toktur bizim. lüpe konmak (dey.) emek ve zahmet çekmeden bedavadan elde etmek: dün akşam lüpe konduk, (bk: anafora konmak, beleşe konmak).


__________________