Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Argo Sözlüğü » (B-O-Ö-U-Ü-Z)

Yazar Mesaj   #1603  2016-03-08 17:26 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

B-O-Ö-U-Ü-Z

 

bocurgat yapmak (dey.) burnunu karıştırarak hap yapmak.

 

bodoslamadan (zf.) cepheden, önden, karşıdan: bodoslamadan bir iniş iniyor (=vuruyor) ki sorma.

 

boğulmak( ftr. f.) aldanmak, soyulmak, para kaptırmak: -boş ver Tepebaşına, orda boğulursun; şaşma Kumkapıdan! (bk: basmak 3, kafeslenmek).

 

boğuntu yeri (tr. i.) kumarhane (bk: bitirim s, bitirim yeri, dükkân, tekke, tripo).

 

bohça (tr. i.) kıç, makat (bk: atras, boyata, davul, defans, defransiycl, ense, kâse, semer, tiz).

 

bokunda boncuk bulmak (tr. dey.) düşüncelerini bir matah sanmak, kendini beğenmiş olmak: -hele şükür bokunda boncuk buldun, satacağına sakla!

 

bom (tr. s.) yalan (bk: atmasyon, dolma, dubara, eftamiııto- kofti, kantin, kaşkariko 2, katakofti, kıtır, kıtırbom, kofti, madik, mantar, martaval, masal, polim, palavra, şorolop).

 

bom atmak (tr. f.) yalan söylemek: işi gücü bom atmak . (bk: mantar atmak, martaval okumak, maval okumak).

 

bomba patlatmak (ita. tr. f.) çarpmak, aşırmak, çalmak (bk: anaforlamak, cebellezi etmek, kaldırmak, kaparoz etmek, kaparozlamak, omuzlamak, sırıklamak, tırtıklamak, tufa- lamak, tüydürmek 1, yürütmek, zula etmek).

 

 bombİlî (i.) zeker (bk: alat, babatorik, kereste 2, mariahat, matrakuka, zurna2).

 

bomcu (tr. s.) yalancı: ammada bomcu imişsin ha! (bk: dubârâcı, kıtırcı, mâdikçi).

 

bora patlatmak (gr. tr. f.) çok kızmak, hiddetlenmek, ateş püskürmek.

 

borda (ita. i.) yan: bordama gel!

 

borda borda (ita. zf.) yan yana [oturma].

 

boru (tr. s.) 1. boş, mânâsız [söz] (bk: fasarya 1, madara, pofyos, sifos). 2. fena (bk: aynasız i). [boru mu bu=olur şey mi bu],

 

boşlamak (tr. f.) peşini bırakmak, vazgeçmek, ehemmiyet vermemek: görüyorum, sen bizi boşladın artık. (bk: boşvermek, dalga geçmek, haspi geçmek, haylamamak, ıska geçmek, keşlemek, kumpas sallamak, omuz vermek, tonel geçmek, yan çizmek, yan sallamak).

 

boş vermek (tr. f.) kulak asmamak, ehemmiyet vermemek: ~ne halt ederse etsin, boş ver ! (bk:             boşlamak, dalga geçmek, haspi geçmek, haylamamak, ıska geçmek, keşlemek, kum­pas sallamak, omuz vermek, tonel geçmek, yan çizmek, yan sallamak).

 

boyata (i.) göt, kıç (bk : atras, bohça, davul, defransiyel, ense, kâse, küfe, semer, tiz),

 

bozmak (tr. f.) mahcûbetmek, utandırmak: maval okumıya baş­layınca, herifi bozdum. (bk : biçimlemek, bozum havası çalmak, keş etmek).

 

bozum (tr. i.) paraların suyunu çekmesi; mahcubiyet: -bozum kötü şeymiş he hacım!

 

bozum etmek (tr. dey.) mahcûbetmek, utandırmak: -bir alay adamın içinde beni bozum edersen, bir alay köteğe hazır ol! (bk : biçimlemek, bozmak, bozum havası çalmak, façasını al­mak, keş etmek).

 

bozum havası (tr. ar. b. i.) mahcupluk, utangaçlık: -atar mısın işkembei kübrâdan, al sana bir bozum havası şimdi!

 

bozum havasi çalmak (tr. ar. dey.) mahcûbetmek, utandırmak: -zibidiye, iyiden iyiye bozum havası çalıyorsun da, hiç oralı olmuyor yahu! (bk : biçimlemek, ekşitmek, foslatmak).

 

bozum olmak (tr. f.) mahcûbolmak, utanmak: -bozum olunca yoğurt gibi kızarma sakın! (bk: amorf olmak, dut gibi ol­mak, ekşimek 1, foslamak, madara olmak, şişmek).

 

böğürtlen (tr. i.) kusmuk: -şurada böğürtlen var, öteden dolan!

 

böğürtlen çıkarmak (tr. dey.) kayetmek, kusmak: -şişenin hepsini yuvarlama, böğürtlen çıkarırsın sonra. (bk : ötmek 3, tavus kuyruğu çıkarmak).

 

bööz (zf. şof. arg.) bu sefer: bööz böyle olsun!

 

bulut (tr. i) çok sarhoş: -herife bak, bulut! (bk : dut, filispit, fitil, kandil, kandilli, kiıp, matiz, turşu, vapur, yüklü2, zom2 ).

 

bütün (tr. i.) on liralık kâğıt para (bk: evlek).

 

büyük kurna (tr. ar. mek. arg.) mektebin disiplin kurulu baş­kanı: büyük kurnaya düşen, çok terler.

 

büzük (tr. i.) cesaret, yürek: onun karşısında konuşmıya büzük ister.

 

büzüktaş (tr. b. i.) kafadar, kafa dengi olan arkadaş: -senin büzüktaşın geliyor işte!


__________________