Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Prof.Dr.Nurullah Çetin Yazıları » GÂVUR MEZARINI TÜRBE DİYE BELLEME DİNİ

Yazar Mesaj   #2622  2018-05-25 21:13 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

GÂVUR MEZARINI TÜRBE DİYE BELLEME DİNİ
Nurullah Çetin

 

 

21.05.2018 tarihli ulusal basında şöyle bir haber çıktı: “Marmaris’in Turgut Mahallesi'nde, mahalleye hâkim tepede yer alan, 40 yıl öncesine kadar köylülerin türbe diye ziyaret ederek adaklar adadığı 2.300 yıllık anıt mezarın türbe olmadığı, M.Ö. 300 yıl önce yaşayan Yunanlı boksör Diagoras ve ailesine ait piramit mezar olduğu ortaya çıktı.”

 

Bu haber aslında bizim hal-i pür-melalimizi gösteren bir aynadır. Halkımız yüzyıllardan beri Yunanlılara, Avrupalılara, Ruslara vs. lere “kâfir” kelimesinin Türkçe telaffuz şekli olan ve Müslüman olmayan anlamında “gâvur” eder. Bunların mezarlarına da “gâvur mezarı” tabiri yaygınlaşmış, atasözlerine, deyimlere kadar sirayet etmiştir. Haberde belirtildiği gibi gâvur mezarını ermiş Müslüman türbesi zannedip ona tapınma ve ondan yardım dilenme zilleti, zavallılığı, perişanlığı sadece bununla sınırlı değil.

 

Türk milletinin saflığı, cahilliği, okumayışı, araştırma inceleme yapmadan üstünkörü bilgilerle, temelsiz zanlarla, akıl mantık dışı tahminlerle, saçma sapan kanaatlerle, doğru bilgiye ulaşma zahmeti göstermeyen tembellik, boşvermişlikle bize daha ne gibi gâvur işinin Müslüman işi olarak yutturulduğunu bir bilseler insanımız aklını oynatır.

 

Uzun zamandan beri gâvur mezarını evliya türbesi diye pazarlama ya da öyle zannetme işinin her çeşidi, her türü üretilmiş ve Türk’e benimsetilip kabul ettirilmiştir.

 

Bugün saf ve cahil Türk’ün önüne Fethullah Gülen terör örgütünden kedicikler tarikatına, cüppelisinden cüppesizine kadar din diye konmuş, İsrail, Amerika ve İngiltere üretimi bir sürü tarikat ve cemaat piramit mezarları var. Halkımız onları türbe, şeflerini de Müslüman ve şeyh zannedip tapınıyor. Allah’a tapacağı yerde onlara tapınıyor, Allah’tan yardım dileyeceğine onlardan yardım diliyor. Onlardan dilek dilenip onlara adak adıyor. Parası pulu, evi, tarlası, dükkânı, altını, dövizi, karısı, kızı, kalbi, ruhu, imanı nesi varsa veriyor.

 

Uzun zamandan beri Haçlı Siyonist Batı, ülkemizde enternasyonalizm, komünizm, liberalizm, kapitalizm, globalizm gibi bir sürü ideoloji piramit mezarları inşa ettiler. Akılları, ruhları, heyecanları, umutları esir alınmış bazı Türk gençlerini onların önüne götürüp sizi kurtaracak türbeler bu ideolojilerdir, efendileriniz de bu sapık ideolojilerin şefleridir, onlara tapının dediler.

 

Uzun zaman öncesinden beri Türk ülkesinde soyguncu sömürgen Haçlı Siyonist gâvurlar gelip banka, sigorta, şirket, holding, işletme, alışveriş merkezleri gibi para toplayan piramit mezarları inşa ettiler. Türk halkına da işte sizin para tapınağınız olan yeni türbeleriniz bunlardır, tapının, kapitalist babalar da sizin şeyhlerinizdir, onların önünde secde edin dediler. Saftirik ahalimiz hâlâ secdeden kalkmadı.

 

Uzun zaman öncesinden beri Amerikalı, Avrupalı gâvurlar ya doğrudan doğruya kendileri, ya da içimizden ayarladıkları sözcüleri, acentaları, temsilcileri kanalıyla ülkemizde sapık gazete, dergi, film, müzik, eğlence, edebiyat piramit mezarları inşa ettiler. Türk çocuklarına da işte sizi eğlendirecek, mutlu edecek, ferahlatacak fikir, sanat türbeleriniz bunlardır dediler. Kulaklıklarınızı, gözlüklerinizi takın, bunları zikredin durun diler. Batı sinemasını huşu içinde, vecd ve istiğrak halinde seyredin, bütün bunların üreticisi olan her türlü sapıklığı, marjinalliği, manyaklığı sanatçılık, entelektüellik olarak pazarlayan kişileri de şeyh, efendi olarak kutsayın dediler. İşte sizin gerçek dininiz bu denildi. Bazı Türkler hâlâ bu dinin müminleri olarak huşu içinde bu modern ayinlerini icra edip duruyorlar.

 

Yukarıdaki haberde yer alan yapının Müslüman evliya türbesi değil; gâvur mezarı olduğunu bilim adamları ortaya çıkarmış. Yani gerçeği bilim ortaya koymuş. Bilginin, bilimin olmadığı yerde cehalet karanlığı hüküm sürer ve insanları rezil kepaze eder.

 

O halde bugün Türk milleti din diye bellediği tarikat, cemaat safsatalarının gerçek İslam değil; İngiliz, Amerikan, İsrail üretimi sahte din piramit mezarları olduğunu; Müslüman Türk’ün din türbesinin Kur’an ve Hz. Muhammed merkezli sahih İslam olduğunu gerçek İlahiyat bilim adamları ortaya çıkarınca öğrenecektir.

 

Bugün Türk milleti Avrupa Birliğine tutsaklığın, Amerika ile stratejik ortaklığın, bunlara karşı Rusya ya da Çin’e köle olalım önerilerinin yani teslimiyetçiliğin tamamen gâvur siyaset piramit mezarı olduğunu, Türk türbesi olmadığını, gerçek Türk türbesinin tam bağımsız ve bağlantısız istiklalci Turancılık olduğunu milliyetçi Türk bilim adamları ortaya çıkarınca anlayacaktır.

 

Bugün Türk milleti kendisine zenginleşme, refah, gelişme, ilerleme, modernleşme, çağdaşlaşma diye sunulan ve yutturulan kapitalist, globalist, liberal emperyalist ekonomi piramit mezarının tamamen gâvur işi olduğunu, Müslüman Türk türbesi olamayacağını, gerçek Türk ekonomi türbesinin kendi kaynaklarına sahip çıkan, kendi kaynaklarını kendisi ortaya çıkararak kullanılabilir ürün haline dönüştüren ve sadece kendisi pazarlayan ve aralarında adaletlice, hakkaniyetlice paylaşan millî Türk ekonomi modeli olduğunu milliyetçi Türk bilim adamları ortaya çıkarınca anlayacaktır.

 

Bugün Türk milleti kendisine çağdaş, modern kültür, sanat, edebiyat diye sunulan Amerika’nın, Avrupa’nın çöplüğü halindeki kokuşmuş kültürel değerlerinin zamanımızı, enerjimizi, maddi ve manevi varlığımızı tamamen çürüten, yok eden gâvur kültürünün bize dayatılan bir kültür emperyalizmi piramit mezarı olduğunu, bizim gerçek kültürümüzün Türk-İslam kültür ve medeniyeti olduğunu gerçek milliyetçi Türk bilim adamları ortaya çıkarınca anlayacaklardır.

 

Netice olarak bugün Türk milletinin önüne tapınak olarak bir sürü sahte piramit mezarlar, tanrı olarak da bir sürü boksör Diagoras’lar konmuştur. Kendi varlığına düşman olan bu sahte piramitlere ve kendini her seferinde yumruklarıyla yere seren gâvur boksör Diagoras’lara tapınmakta, onlardan dilekte bulunmakta ve onlara adaklar adamaktadır. Bu adaklar parasından pulundan önce çoğu zaman çoluğu çocuğu bizzat kendi varlığı olmaktadır.

 

Türk milletinin gerçek bilim adamları, gerçek ziyalıları, gerçek aydınları, gerçek siyasetçileri, gerçek ekonomistleri, gerçek kültür adamları, gerçek siyasetçileri ortaya çıkın ve türbe zannedilen gâvur piramitlerini ve şeyh zannedilen gâvur boksör Diagoras’ları ifşa edin. Bu zavallı milleti bu esaretten, bu kölelikten, bu cehalet tutsaklığından ve zilletinden kurtarın. (23.05.2018)

 


__________________