Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Batı Tesirinde Türk Şiiri » Arı ile Sivrisinek

Yazar Mesaj   #1688  2016-03-11 00:03 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

Arı ile Sivrisinek

 

Gördü bir balarısın sivrisinek

Dedi böyle ana fahr eyleyerek

Var mı bir bencileyin nefs-i nefis

K'ola âzâde vü bî-havf-i reis

Nice bir kasr ü saraya girerim                                     

Ruh-i dil-berleri takbîl ederim

Olurum mest-i dem-î hurd ü kelân

Gâh raksân ü gehî nağme-künân

Ne belâ kim çalışırsın her dem

Nef’ini görmede ancak âdem                                      

Nâhi verdi ana bir şöyle cevâb

K'ey eden kâr-ı bedi fazl-ı hesâb

Vâkıâ cinsine yoktur başbuğ

Geçinir her bîriniz sâhib-i tuğ

Lîk kâşane vü dârâta bedel                                        

Gübreliktir sana gâhîce mahal

Hem bulunmazsa güzeller yanağı

Bûs edersin nice murdar ayağı

Bir gün ol raks ü tanînin eseri

Cümleye bâis olur derd-i seri                                   

Lâ-cerem bir de biri hiddet eder

Emdiğin kana seni diyyet eder

Biz ki ya’sûba olup fermân-ber

Fırkamız yek-dil olur ser-tâ-ser

Nûr ü ezhâr üzerin cây ederiz                               

Vus’umuz mertebe işler gideriz

Bir kovanda yaparız şem’ü asel

Zevkimizdir bu iki hüsn-î amel

Mumumuz halka bütün şevk verir

Balımız zâikaya zevk verir                                          

(Müntahabat'i Eş'âr)

Şinasi


__________________