Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Makaleler » Ölümünün 45 inci Yılında Aşık Veysel Sevgisi
Başlık: Ölümünün 45 inci Yılında Aşık Veysel Sevgisi
Yazar: admin
Tarih: 2018-03-25 11:36
Yorumlar: (0)
Rated 3/5 (60%) (25 Votes)

REKLAMLAR

Ölümünün 45 inci Yılında Aşık Veysel Sevgisi

Ahmet ÖZDEMİRÂşık Veysel, 45 inci ölüm yılında yine her yıl olduğu gibi birçok yerde anıldı. Halkımız Ozan Ata’yı unutmadı. Radyolarımızda, televizyonlarımızda Âşık Veysel’in adının geçmediği bir Halk Müziği programı yok gibi. Sadık yârine kavuştuğu haftayı, devlet “Ozanlar haftası” ilân etti.

Yüce Atatürk’ün dediği gibi, Cumhurbaşkanı dahi olmak mümkün ama, gerçek sanatçı olmak mümkün değil. Giderek büyüyen Âşık Veysel sevgisinin nedeni bu olsa gerek. 
Aşık Veysel’in iki dünyası var. Biri dışa dönük fiziki olarak yaşadığı karanlık dünyası. Diğeri ise içe dönük, derin, geniş, zengin ve aydınlık iç dünyası. Veysel, iki dünyayı birlikte işleyerek bağdaştırabilen büyük bir sanatçı.

Âşık Veysel, 20 nci yüzyılın yeni ve ileri Kemalist Türkiye’sinde yücelen değerlenen Cumhuriyetçi halk aşığı olmuş, çağdaş yörüngede yurt içinde ve dışında gönüller fethetmiş. 
Kırk yaşına kadar belli bir çevrenin dışına çıkmamış bulunan, gözleri görmeyen Aşık Veysel’in, gönül gözü açık. Gören bir kimseden daha anlamlı olarak hayatı görmüş ve yaşamış, aydınlık iç dünyasını bize şiirleriyle yansıtmış...

1973 yılının 21 Martında, baharın başlangıcı olan, toprağın uyandığı Nevruz günü, sadık yâri kara toprağa kavuşmuştu. Vasiyetinde “Mezarımın üzeri betonla kapatılmasın, ot bitsin, koyun yesin, süt olsun, kuzu olsun, et olsun, memlekete hizmet olsun” demişti.

Bir yandan kendini kahır ve sabırla yetiştirmiş, sözlü halk kültürünün gelenekçi saz şairliğinin bozulmamış bir örneği veya halkası gibi görülürken, öte yandan çağın sesine kulak vermiş, kör inanışlarla savaşacak kadar aydınlanmış, eski sazla yeni sözler söylemesini bilmiş.

Karanlık dünyasını aşan düşüncesi, çağdaş insan sorunlarına çözüm arayacak yol gösterecek kadar gerçekçi olmuş.
Veysel: “İkilikten gelir belâ / Dava, insanlık davası..” diyor. 
Bir şiirin sonunda “Bana düşman etmiş vatandaşımı / Sebebi ne ise soralım kardaş” diyen Aşık Veysel, ırkımız, neslimiz bir olduğu halde, yurdun yaralarını sarmak dururken, kardeşin kardeşe düşman olmaması gerektiğini söylüyor bizlere.
“Aldanma cahilin kuru lâfına
Kültürsüz insanın külü yalandır” derken cehaletin zararlarını örnekleriyle anlatıyor.

Bütün iyi niyetli, babacan insanlarımız gibi, o da çalışmayı öğütlemiş. Çalışma güzelliğini anlatmış şiirlerinde. Yalanın, hilenin zararlarını işlemiş, ahlâklı olmanın erdemini yansıtmış. Gereksiz tutuculuğa karşı durmuş. 
Batıl inançlara, çağdışı tutuma karşı olan Veysel, bu konuda da oldukça duyarlıdır.

“Bırak sar’öküzü varsın yayılsın
Set çekme gözlere herkes ayılsın
Her köşeye bir fabrika kurulsun
Uyan bu gafletten uyuma yurttaş ...”

Görüldüğü üzere, o toplumdaki değer yargılarını hayatın somut gerçekleriyle örneklendirerek eleştirmiş. Veysel burada bilimden yana, aydınlıktan yana, gelişmeden, somut gerçeklerden yana taraf olmuş.

“Bırak sar’öküzün varsın yayılsın” derken, “Dünyanın sarı öküzün boynuzları üzerinde durduğu” inancıyla alay ediyormuş. 
Milli Eğitim seferberliğinde üzerine düşen görevi yapar. Dünyanın en zengin aklının okul olduğunu vurgulamış, tarım mücahidi olmuş, toprak sevgisini, ağaç sevgisini şiirlerinde öğretmiş..
Yirminci yüzyılın Türkiye’sinde, Cumhuriyetçi Halk Aşığı Veysel, halkın dili ile, halka ters tepki yaratmayacak dozlarda halk öğretmenliği yapmış ve Cumhuriyet’e kol kanat germiş.
Şiirlerinde Atatürk’ü anlatmış, devrimlerini dile getirmiş. Pek çok şiirinde ise Türklüğü ile öğünmüş:

“Muhabbetin canda haslardan hastır,
Avutur Veysel’i bir şen piyestir.
Türk adı babamdan bana mirastır,
Daha bundan başka adı neyleyim.

diyen Aşık Veysel için sevgilerin en yücesi Vatan sevgisi ve en büyük övüncü Türklüğüymüş: 
“......

Türküz Türkler yoldaşımız
Hesaba gelmez yaşımız
Nerde olsa savaşımız
Türküz türkü çağırırız


Türklerdir bizim atamız
Halis Türküz kanı temiz
Şarkı gazeldir hatamız
Türküz türkü çağırırız
...........”

Henüz yorum yapılmamıştır.